KRASO KLUB BRATISLAVA | Škola korčuľovania - kurzy korčuľovania pre deti od 4 do 11 rokov.

 

Všeobecné podmienky

Účastníkom kurzu korčuľovania Kraso Klubu Bratislava (ďalej KK BA) sa môže stať dieťa vo veku od 4 – 11 rokov.

Dieťa - začiatočník je z bezpečnostných dôvodov povinný mať na hlave lyžiarsku alebo hokejovú prilbu!

Zaradenie do skupín prebieha na základe pretestovania pri príchode na kurz.

Prihlásenie a úhrada kurzu

Kurzu sa môže zúčastniť iba prijaté dieťa, ktoré má uhradený poplatok za kurz. Prihlasovať sa na kurz je možné priebežne.

Všetci účastníci kurzu sú povinní byť prihlásení na kurz:

  1. vyplnením online registračného formulára prihlášky cez webovú stránku
  2. vyplnením prihlášky a jej zaslaním e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Poplatok za kurz sa uhrádza na účet klubu:

SK42 3100 0000 0040 7002 5818 (Prima banka), konšt. symbol: 0308, do správy pre prijímateľa: meno dieťaťa

V prípade prihlásenia do už prebiehajúceho kurzu sa poplatok upraví.

Zdravotný stav

Prihlásením dieťaťa ako aj akceptovaním podmienok pre zápis do kurzu, rodič prehlasuje, že nepozná žiadne dôvody, predovšetkým zdravotné, pre ktoré by sa jeho dieťa nemohlo zúčastniť kurzu.

Zdravotné problémy, ktoré by sa mohli prejaviť počas tréningu odporúčame konzultovať s lekárom

Všeobecné informácie

O prípadnom zrušení tréningu z dôvodu konania iných športových podujatí a pod., budú rodičia vopred informovaní prostredníctvom email, alebo sms správy.

Tréningy zrušené zo strany KK BA, budú nahradené v predĺžením kurzu.

Vrátenie kurzovného je možné iba z dôvodu choroby dieťaťa, ktorá spôsobí  vymeškanie viac ako 50% uhradených hodín kurzu.

V prípade otázok, nejasností sa môžete obrátiť na vedúcu kurzu: Mgr. Evu Takáčovú na mobilné č.: 0903 847 300 alebo emailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Škola korčuľovania

Miesto konania kurzov:
Zimný štadión Petržalka
Marie Curie-Sklodowskej 1/A, 851 04 Petržalka

Kontaktná osoba

Mgr. Eva Takáčová
Telefón: 0903 847 300
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Úhrada za kurz

Úhradu kurzu Vás prosíme prevodom na číslo účtu: SK42 3100 0000 0040 7002 5818 (Prima banka), konšt. symbol: 0308, do správy pre prijímateľa: meno dieťaťa


KRASO KLUB BRATISLAVA | Škola korčuľovania © 2024