Základné informácie

Vytlačiť

Stručná charakteristika Kraso klubu Bratislava

 1. krasoklub-logoKraso klub Bratislava  je dobrovoľným združením jednotlivcov a kolektívov, ktorí v ňom vykonávajú záujmovú činnosť v telesnej výchove, športe a iných telovýchovných činnostiach a aktivitách.
 2. Kraso klub Bratislava je otvorenou, samostatnou, nezávislou a nepolitickou spoločenskou organizáciou s právnou subjektivitou a vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch.
 3. Kraso klub Bratislava vznikol 21.9.2000 a jeho poslaním je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby svojich členov a ostatných občanov v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú, duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť. Podielať sa na rozvoji výkonnostného, vrcholového športu a reprezentácii Slovenska.
 4. Vytvárať organizačné, ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky pre činnosť.
 5. KK BA za krátky čas svojej existencie vychoval stovky kvalitne korčuliarsky pripravených malých korčuliarov, z ktorých mnohí zostali rozvíjať svoj talent v hokejových a krasokorčuliarskych kluboch, dal podnet pre vznik interpretačného korčulovania na Slovensku, v ktorom našli uplatnenie dievčatá vo veku 12 – 23 rokov, kroré už nemohli účinkovať vo výkonnostnom športe. Prispel k popularizácii tohto krásneho športu prostredníctvom vystúpení pred SND, v Hypernove a pod.
 6. KK BA  vo výkonnostnom krasokorčuľovaní detí, v kategóriach mladšie a staršie nádeje má pravidelné úspechy i na medajlových pozíciach. Do rekonštrukcie zimného štadióna O.Nepelu v sezóne 2007-2008 vychoval pretekárov: Natália Potroková, Ema Marošiová, Mariam Nakhle, Nikodém Kadleček (3.miesto na MS SR v mladších žiakoch), Marco Klepoch (1.miesto na MS SR staršie nádeje), Michal Bafrnec,  Rebecca Snopeková (1.miesto na MS SR mladšie nádeje), Nina Letenayová (2.miesto MS SR mladšie nádeje), Renatus Derler, Simona Šulíková. Nataša Grambličková, Dominik Peer, Filip Molnár, Martin Zemánek, Gabriela Mlynarčíková.  V interpretačnom korčulovaní nás reprezentovali: Anna a Zuzana Kovačičové, Jana Lachová , Kristína Rehorčíková, Martina Langfelderová, Miroslava Salnerová, Nina Richterová. V provizórnych tréningových podmienkach počas rekonštrukcie ZS O.Nepelu vyrástli pretekári: Nina Lembaková, Miriam Tomanová, Rebecca Slezáková, Viktória Trnková, Barbara Buzinkayová, Ruth Olivia Manová, Lucia Raditschová, Kristína Gbelská, Viktor Vavrinec, Daniel Molnár, v sezóne 2011-2012  Veronika Baranová.
 7. Kurzy korčulovania navštevujú tradične aj chlapci - budúci hokejisti, ktorí si chcú zlepšiť techniku korčuľovania ako jeden z najdôležitejších limitujúcich faktorov výkonu každého hráča, jeho  hokejového majstrovstva. Hráči s vyspelou technikou korčuľovania sa dokážu pohybovať na ľade veľmi efektívne a pritom zvládajú realizáciu ostatných činností s ľahkosťou a presnosťou. Vykonávať množstvo náročných pohybov s minimálnym energetickým výdajom zohráva v zápasoch veľkú úlohu.
 8. KK BA pristupuje k športovej príprave detí metodicky s prihliadaním na anatomicko-fyziologické, psychické a motorické zvláštnosti detského veku, s cieľom nepoškodiť deti, vytvoriť u detí vzťah k športu ako k celoživotnej aktivite, vytvoriť kvalitné základy pre neskorší tréning.
  Tréning korčuľovania je doplnený aj o všestrannú telesnú prípravu s atletickými, gymnastickými a rytmicko-tanečnými pohybovými aktivitami, ktorým sa venujeme intenzívnejšie v mesiacoch máj, jún, počas letnej prípravy.
 9. Športová príprava detí v KK BA je zameraná na zvládnutie čo najväčšieho množstva pohybových zručností, techniky a na všestranný rozvoj pohybových schopností.
  Cieľom je pripraviť deti tak, aby boli schopné: - plniť všetky podmienky tréningu
  - pravidelne trénovať
  - poznať a dodržiavať pravidlá krasokorčuľovania a športu všeobecne
  - podriadiť sa kolektívnemu spôsobu tréningu
  - vystupovať samostatne, aktívne a disciplinovane v tréningu a v súťaži.
  Táto príprava dáva športovo nezanedbateťný základ i pre deti, ktoré si neskôr zvolia akúkoľvek inú športovú disciplínu.
 10. V sezóne 2013-2014 sme vychovali majstra Slovenska, víťaza medzinárodných pretekov v Budapešti: Lukáša Václavíka, nové nádeje Natáliu Hajdu, Ninu Drgoňovú, Sophiu Staškovú, Karolínu Koutnú a Dariena Ďaloga.

Chcete prihlásiť dieťa na kurz?

ok2e-mailom: evatakacova1@gmail.com
ok2telefónom: 0903 847 300
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 
 

Copyright Krasoklub Bratislava © 2012. Webdesign by trueCreative