Prípravka

Vytlačiť

Organizovaniu kurzov korčuľovania sa venujeme už od roku 1985 a máme praxou overené skúsenosti. Kvalita športovej predprípravy detí predškolského veku a mladšieho školského veku je pre ďalší úspešný športový rast veľmi dôležitá. Pri stavbe tréningového procesu  je potrebné rešpektovať zákonitosti detského veku z hladiska anatomicko- fyziologického, psychického a motorickej úrovne vývoja dieťaťa.

Detský vek je najpriaznivejším obdobím pre motorické učenie, vytváranie správnych stereotypov. Pohyb je pre dieťa prirodzenou potrebou, fyziologickou nutnosťou, je podmienkou jeho rastu a vývoja. Detský organizmus je zároveň špecificky citlivý na všetky vplyvy okolia, či už pozitívne alebo negatívne. Preto je nutné zvoliť vhodný spôsob práce a takú mieru záťaže, ktorá by bola v súlade s vekovými zvláštnosťami a individuálnymi vlastnosťami.


Ústrednou metódou práce s deťmi je hra. V rámci kurzov korčuľovania sme vybrali pohybové hry vhodné pre korčuliarov staršieho predškolského veku, ktoré svojím obsahom, intenzitou a zložitosťou sú primerané technickej vyspelosti korčuľovania detí, prispôsobené prostrediu ľadovej plochy. Hry účinne rozvíjajú a zdokonaľujú základnú korčuliarsku techniku a celkove výchovne pôsobia na rast osobnosti dieťaťa.


Každá pohybová hra má presne stanovený korčuliarsky prvok, pohybovú schopnosť a výchovný cieľ, ktoré sa v nej chcú dosiahnuť:

A. Hravé zábavy na ľade

1. Na zvieratká

1.1 Had
Ciele hry:
- Nácvik korčuľovania vpred v rýchlych zmenách smeru
- Nácvik rovnováhy, obratnosti
- Výchova ku kolektívnemu cíteniu, súdržnosti
01-01-had

1.2 Klokan
Ciele hry:
- Nácvik výskokov znožmo
- Nácvik odrazovej vytrvalosti, obratnosti
- Výchova k húževnatosti, vôle, čestnosti
01-02-klokan

1.3 Lastovička
Ciele hry:
- Nácvik jazdy o váhe
- Nácvik rovnováhy
- Výchova k estetike, trpezlivosti
01-03-lastovicka

1.4. Bocianik
Ciele hry:
- Nácvik jazdy v postoji na jednej nohe
- Nácvik rovnováhy
- Výchova k trpezlivosti
01-04-bocianik

1.5 Koníček
Ciele hry:
- Nácvik odrazu jednonož
- Nácvik rovnováhy, obratnosti
- Výchova k trpezlivosti
01-05-konicek

1.6 Vrabec
Ciele hry:
- Nácvik výskokov znožmo
- Nácvik odrazovej výbušnosti a vytrvalosti
- Výchova k húževnatosti, vôle
01-06-vrabec

1.7 Žaba
Ciele hry:
- Nácvik výskokov znožmo
- Nácvik odrazovej výbušnosti a vytrvalosti, rovnováhy
- Výchova k húževnatosti
01-07-zaba

1.8 Ryba
Ciele hry:
- Nácvik jazdy striedavo znožmo a roznožmo vpred, technika odrazu a sklzu
- Rozvoj sily, rovnováhy, koordinácie
- Výchova k sústredeniu, pozornosti pri nácviku správnej koordinácie pohybov nôh

1.9 Rak
Ciele hry:
- Nácvik jazdy striedavo znožmo a roznožmo vzad, technika odrazu a sklzu
- Rozvoj sily, rovnováhy, koordinácie
- Výchova k sústredenosti, pozornosti pri nácviku správnej koordinácie pohybov nôh
01-09-rak

2. Na hodiny
Ciele hry:
- Nácvik odrazu a súčinnosti, prekladania vpred
- Nácvik pohybovej koordinácie a obratnosti
- Výchova ku kolektívnemu cíteniu a súdržnosti
02-na-hodiny

3. Na lyžiara
Ciele hry:
- Nácvik striedavonožného rýchleho odrazu a jazdy v oblúkoch
- Rozvoj sily, pohybovej koordinácie, rýchlosti
- Výchova k trpezlivosti, húževnatosti
03-na-lyziara

4. Lietadlo
Ciele hry:
- Nácvik jazdy v oblúkoch na dvoch a jednej nohe
- Nácvik rovnováhy
- Výchova k trpezlivosti  
04-lietadlo

5. Ihla šitie
Ciele hry:
- Nácvik striedavonožného odrazu, istoty korčuľovania
- Nácvik rovnováhy, obratnosti
- Výchova k trpezlivosti, pohotovosti
05-ihla-sitie

6. Na križovatku
Ciele hry:
- Zdokonaľovanie istoty korčuľovania
- Rozvoj rýchlosti, organizácie v priestore
- Výchova k pozornosti
06-na-krizovatku

B. Pohybové hry s jednoduchými pravidlami

7. Sliepočka a kuriatka
Ciele hry:
- Nácvik striedavonožných odrazov vpred („vetvičiek“), rýchleho korčuľovania vpred, zastavenia jednostranným a obojstranným pluhom
- Výchova k pozornosti, sústredenosti
07-sliepocka-a-kuriatka

8. Mačička a vrabce
Ciele hry:
- Nácvik štartu, rýchlych zmien smeru, zastavovania, orientácie, zdokonaľovanie istoty korčuľovania
- Rozvoj rýchlosti, pohybovej koordinácie, rovnováhy,  vytrvalosti
- Výchova k aktivite, disciplíne
08-macicka-a-vrabce

9. Mačička a myška
Ciele hry:
- Nácvik štartu, zmien smeru, zastavovania, orientácie, prekladania vpred
- Rozvoj rýchlosti, rovnováhy, obratnosti, vytrvalosti
- Výchova k aktivite, disciplíne, húževnatosti, vôle
09-macicka-myska

10. Ihla, niť a uzlík
Ciele hry:
- Nácvik prekladania vpred, zdokonalenie istoty korčuľovania
- Rozvoj rýchlosti, obratnosti, vytrvalosti
- Výchova k aktivite, húževnatosti, vôle
10-ihla-nit

11. Spiaci obor
Ciele hry:
- Nácvik štartu, rýchlych zmien smeru, zastavovania, orientácie, zdokonaľovanie istoty korčuľovania
- Rozvoj rýchlosti, pohybovej koordinácie, rovnováhy, vytrvalosti
- Výchova k aktivite, disciplíne
11-spiaci-obor

12. Škatule, škatule hýbte sa!
Ciele hry:
- Nácvik  štartu, rýchleho korčuľovania a zastavovania
- Rozvoj rýchlosti, obratnosti, rovnováhy
- Výchova k pohotovosti, pozornosti, húževnatosti
12-skatule

13. Jastrab a sliepka
Ciele hry:
- Zdokonalenie istoty korčuľovania
- Rozvoj rovnováhy, obratnosti
- Výchova ku kolektívnemu cíteniu, aktivite
13-jastrab-a-sliepka

C. Súťaživé pohybové hry družstiev

14. Skákaná okolo kruhu

Ciele hry:
- Nácvik  znožného odrazu
- Rozvoj odrazovej výbušnosti a vytrvalosti
- Výchova k húževnatosti, vôle, čestnosti
14-skakana-okolo-kruhu

15. Na pretekára
Ciele hry:
- Nácvik jazdy v drepe na dvoch, alebo jednej nohe v tzv. „vozíčku“ a „kanóniku“
- Rozvoj rýchlosti, rovnováhy
- Výchova pohotovosti, húževnatosti, vôle, čestnosti
15-na-pretekara

16. Lavína
Ciele hry:
- Nácvik  rýchleho korčuľovania vpred, vykorčuľovania oblúka
- Rozvoj rýchlosti, vytrvalosti, obratnosti, rovnováhy
- Výchova k húževnatosti, vôle, kolektívneho cítenia, čestnosti, pozornosti, disciplíne
16-lavina

17. Červení a čierni
Ciele hry:
- Nácvik štartu, rýchleho korčuľovania vpred
- Rozvoj rýchlosti, obratnosti
- Výchova k húževnatosti, vôle, pozornosti, disciplíne 
17-cerveni-cierni

18. Vyvolávaná čísel
Ciele hry:
- Nácvik štartu, rýchleho korčuľovania vpred, vykorčuľovania oblúka
- Rozvoj rýchlosti, obratnosti, rovnováhy
- Výchova k húževnatosti, vôle, kolektívnemu cíteniu, pozornosti, disciplíne
18-vyvolavana-cisel

19. Prenášaná
Ciele hry:
- Nácvik štartu, rýchleho korčuľovania vpred, zastavenia
- Rozvoj rýchlosti, obratnosti, vytrvalosti
- Výchova k húževnatosti, vôle, kolektívnemu cíteniu, čestnosti
19-prenasna

Chcete prihlásiť dieťa na kurz?

ok2e-mailom: evatakacova1@gmail.com
ok2telefónom: 0903 847 300
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 
 

Copyright Krasoklub Bratislava © 2012. Webdesign by trueCreative